دوره کارآموزی

دوره کارآموزی
کارآموزی در تبریز

کارآموزی در تبریز

شرکت تبریزاپس در زمینه های مختلفی کارآموز می پذیرد. دوره کارآموزی در تبریز یکی از مراحل مهم برای ورود به بازار کار است. در دوره کارآموزی دانشجو با وظایف و مهارت هایی آشنا می شود که در دانشگاه امکان آموزش آن وجود ندارد و در عین حال با محیط کار و فرایند انجام آن آشنا می گردد.

شرکت تبریزاپس در حال حاضر کارآموز در زمینه های زیر می پذیرد.

– جمع آوری اطلاعات و وارد کردن به سیستم

– قسمت بازاریابی و ارتباط با مشتری

– تهیه محتوا

– طراحی گرافیکی

 

در صورت علاقه با ما تماس بگیرید.