تعرفه طراحی سایت

فروشگاهی

شروع قیمت

چهار میلیون تومان

 

لاراول

فروشگاهی

شروع قیمت

دو میلیون تومان

 

وردپرس

سایت شخصی

شروع قیمت

دو میلیون تومان

 

لاراول

سایت شخصی

شروع قیمت

یک میلیون تومان

 

وردپرس

شرکتی

شروع قیمت

سه میلیون تومان

 

لاراول

شرکتی

شروع قیمت

یک و نیم میلیون تومان

 

وردپرس

خبری

شروع قیمت

هشت میلیون تومان

 

لاراول

خبری

شروع قیمت

پنج میلیون تومان

 

وردپرس

خاص

شروع قیمت

پنج میلیون تومان

 

لاراول

خاص

شروع قیمت

سه میلیون تومان

 

وردپرس

تعرفه طراحی اپلیکیشن

خاص

شروع قیمت

پنج میلیون تومان

 

اندروید و iOS

فروشگاهی

شروع قیمت

سه میلیون تومان

 

iOS

فروشگاهی

شروع قیمت

دو میلیون تومان

 

اندروید

محتوا و کتاب

شروع قیمت

پانصد هزار تومان

 

اندروید

سئو و تولید محتوا

سئو تکنیکی سایت

 

شروع قیمت

چهارصد هزار تومان

افزایش سرعت سایت

 

شروع قیمت

چهارصد هزار تومان

بسته سئو یک سالایه سایت

 

شروع قیمت

ششصد هزار تومان

یک مقاله سئو شده و جدید

 

شروع قیمت

پنجاه هزار تومان

طراحی گرافیکی رابط کاربری

اپلیکیشن

 

شروع قیمت

یک میلیون تومان

سایت

 

شروع قیمت

یک میلیون تومان