تعرفه طراحی سایت

اختصاصی

۲۰ میلیون تومان

 

وردپرس

فروشگاهی

۸ میلیون تومان

 

وردپرس

شرکتی

۵ میلیون تومان

 

وردپرس

سایت شخصی

۳ میلیون تومان

 

وردپرس

تعرفه طراحی اپلیکیشن

خاص

شروع قیمت

۲۰ میلیون تومان

 

اندروید و iOS

فروشگاهی

شروع قیمت

۵ میلیون تومان

 

iOS

فروشگاهی

شروع قیمت

۸ میلیون تومان

 

اندروید

محتوا و کتاب

شروع قیمت

۳ میلیون تومان

 

اندروید

سئو و تولید محتوا

سئو تکنیکی سایت

 

شروع قیمت

۳ میلیون تومان

اینستاگرام

 

۱۵۰۰ هزارتومان
۱۲ پست هر ماه

بسته سئو سه ماهه سایت

 

۶ میلیون تومان

یک مقاله سئو شده و جدید

۴۰۰ هزار تومان

طراحی گرافیکی رابط کاربری

اپلیکیشن

 

۲ میلیون تومان

سایت

 

۲ میلیون تومان